Magánoktatás.hu - Országos magántanár adatbázis

Tanulási módszerek, sni, részképességek fejlesztése, olvasás szövegértés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógia, grafomotoros fejlesztés, figyelemfejlesztés, fejlesztő pedagógia, diszlexia, diszkalkulia, beszédkészség fejlesztése tanítás, oktatás, korrepetálás

Tanított tantárgyak

Tanulási módszerekSniRészképességek fejlesztéseOlvasás szövegértésMozgásfejlesztésGyógypedagógiaGrafomotoros fejlesztésFigyelemfejlesztésFejlesztő pedagógiaDiszlexiaDiszkalkuliaBeszédkészség fejlesztése

Kapcsolatfelvételi és személyes adatok

Név:Metlágel Laura
E-mail cím:metlagel.laura@gmail.com
Település:Budapest XI. kerület
Megye:Budapest
Telefon:30-9023225
Neme:
Gyakorlat:6 év
Óradíj:0Ft/45 perc

Bemutatkozás

Tanulásban akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakirányon végzett gyógypedagógus vagyok.
Fontosnak tartom a komplex gyógypedagógiai fejlesztést. Munkám során a tanulásban akadályozott gyermekekre vonatkozó hatékony nevelési-oktatási stratégiákat, a differenciáló pedagógiai módszereket, a különböző képességek (kognitív, motoros és orientációs, szociális és kreatív), valamint részképességek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) fejlesztésének módszertanát alkalmazom. Minden gyermek fejlesztését egyénileg, az életkori sajátosságoknak megfelelően tervezem meg. Ügyelek a gyermek szükségleteire, igyekszem felkelteni az érdeklődését. Nagyon empatikus személyiségnek tartom magam, ezt a gyerekekkel, szülőkkel való kommunikációm is tükrözi.
Amennyiben gyermeke tanulási nehézségekkel, részképesség (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) zavarokkal küzd, esetleg az alábbi területeken fejlesztést igényel, keressen bátran:
- Kognitív funkciók (észlelés, figyelem, emlékezet, szerialitás)
- Anyanyelvi kommunikáció
Olvasás, szövegértés
Artikulációs mozgások, beszédmozgás
Írásbeli szövegek alkotása, fogalmazása
Helyesírás fejlesztése
Nyelvi, grammatikai készségek fejlesztése
- Matematikai gondolkodás, számolási nehézségek
- Pszichomotoros funkciók
Finommotorika, nagymozgás
Téri orientáció
Vállalom óvodáskorú, illetve alsó és felső tagozatos gyermekek fejlesztését, terápiáját, korrepetálását.

Tréningek:
- Tréningprogram a verbális-, a téri-vizuális munkaemlékezet és a figyelem fejlesztésére
- Téri tájékozódás fejlesztő program
- Pszichomotoros fejlesztés - Extra Lesson - Babzsák Fejlesztő Program
- Olvasásfejlesztő Program
- Diszlexia prevenció, terápia
- Tanulástechnikák

Kiket vállal?

  • Óvodást, általános iskolás felső tagozatost, általános iskolás alsó tagozatost

Hol vállal tanítást?

    Otthon

Mikor ér rá?

 
Hétfő
H.
Kedd
K.
Szerda
SZ.
Csütörtök
CS.
Péntek
P.
Szombat
SZ.
Vasárnap
V.
Délelőtt        
Délután        
Este        
Zöld pipával jelöltűk, azokat az időpontokat, amikor a pedagógus órákat tud tartani.

Hogyan jutsz oda?

Útvonaltervezés a tanárhoz
Email*:
Jelszó*: